Kompressionsmaterial, funktionellt eller bara snyggt?

Kompressionsmaterial har blivit allt vanligare bland idrottare den senaste tiden, både inom uthållighetsidrotter och styrkeidrotter. Enligt mig kanske den vanligaste formen är kompressionsstrumpor som syns ute i löparspåret och på gymet dagligen. Jag själv har provat, men ställde mig väldigt frågande till om det verkligen hjälpte. Fungerar verkligen dessa strumpor?

Kompressionsstrumpor har länge används inom vården som ett mediciniskt hjälpmedel (1). De har används vid operationer, då det venösa återflödet kan vara försämrat men även hos patienter som råkat ut för blodproppar eller liknande. Kompressionsstrumpan hjälper till med det venösa återflödet, sätter tryck på muskulaturen från vristen och uppåt, vilket medför att blodet snabbare kommer tillbaka till hjärtat. Det ska då tilläggas att patienten redan har försämrat återflöde, t ex har genomgått en hjärtoperation där pumpförmågan kan vara nedsatt. Det är just det här som ligger i grunden till att idrottare har börjat använda sig av kompressionsmaterial, eller kanske ska jag säga företagen började sälja?

Idén är att kompressionsmaterialet skulle kunna få tillbaka blodet snabbare till hjärtat, vilket innebär att muskulaturen skulle kunna syresättas snabbare. Mer syre till musklerna skulle kunna innebära en prestationsökning, fast fungerar det i verkligheten? Svaret är enkelt men svårtolkat ja och nej. Prestationshöjande? Nej. Fungerar ur ett återhämtningssyfte? Ja kanske. Flera studier har gjorts i ämnet och ingen jag kunde hitta nämnde att det var prestationshöjande, alltså att utövaren förbättrade sina resultat med ett par kompressionsstrumpor på bena (2,3,4). Studierna genomfördes med flertalet försökspersoner, där de genomförde två löptester. Testerna utfördes på lite olika sätt, ett exempel var ett maximalt löptest utan kompressionsstrumpor för att sedan springa ett test flera dagar senare med kompressionsstrumpor. Tiderna från testtillfälle ett och två jämfördes, och de såg inga förbättringar av tiderna utan snarare en försämring av tiderna. Orsakerna är svåra att säga, men de nämner saker som att löparna inte kände sig komfortabla med strumporna, att de ansamlades vätska (svett) i strumporna och/eller att de medför extra onödig vikt.

Tar vi bort den faktorn att de inte medför någon prestationshöjning så kan kompressionsstrumpor vara bra ur ett återhämtningsperspektiv. När löptesterna genomfördes mättes även laktatnivåerna (mjölksyra) i kroppen. När försökspersonerna jobbade nära sitt max så ansamlas en massa laktat i kroppen. Direkt efter löptestet tas ett blodprov ur försökspersonenen och analyseras. Efter 5 min tas ett nytt och återigen efter ca 30min. Här fanns det en skillnad mellan laktatnivåerna mellan försökspersonerna som bar kompressionsstrumpa jämfört med de som inte gjorde det. Försökspersonerna med kompressionsstrumpa hade lägre laktatnivåer än de utan strumpor vilket skulle kunna tyda på att återhämtningsprocessen påbörjas snabbare. Dock är det ingen jättestor skillnad som vissa företag hävdar, men det finns en viss skillnad. Uppgifterna går isär om hur länge en strumpa skulle behöva sitta på för att ge optimal effekt, men ca 12 timmar är rekommenderat (5).

Samma mönster ser man i sprintlöpning och styrketräning (3,6), där kompressionskläder inte har någon effekt på maximal styrka eller hoppstyrka men en väldigt liten eller marginal förbättring av återhämtningen. Fortfarande försöker vissa företag hävda att kompressionskläder har en prestationshöjande effekt, så väl en psykologisk som en fysiologisk effekt. Men jag är tveksam, tyckte mest det var smärtsamt att ta av mig kompressionsstrumporna efter 8 timmars sömn och benet kändes alldeles ömt och jäkligt. Så innan du betalar en massa pengar för ett par häftiga strumpor, tänker efter på vad du lägger pengarna på. Är du frisk och en fullt fungerande människa som gillar att träna skulle jag hellre lägga 250-500kr på en rolig tävling (som säkert ger mer effekt) än på ett par strumpor som helt magiskt skulle göra dig till en bättre löpare.

För dig som håller på med elitidrott där varje hundradels räknas, vare sig då håller på med uthållighetsidrotter eller sprint/styrkeidrotter, skulle jag ta mig en funderare. Kanske massage är ett bättre alternativ? Om inte tillgång till massör finns, så kanske, men bara kanske är de där strumporna värda sitt pris.

Källor:

1. Nelson, E., A. & Bell-Syer, S., EM. 2014. Compression for preventing recurrance of venous ulcers. Cochrane Wounds Group.

2. Rider, B., C., Coughlin, A., M., Hew-Butler, T., D. & Goslin, B., R. 2014. Effect of Compression Stockings on Physiological Responses and Running Performance in Division III Collegiate Cross-Country Runners During a Maximal Treadmill Test. Journal of Strength & Conditioning Research, 28(6), ss. 1732-1738.

3. The effects of compressions garments on recovery of muscle performance following high-intensity sprint and plyometric exercise. Journal of Science & Medicine in Sport, 13(1), ss. 136-141.

4. Miyamoto, N. & Kawakami, Y. 2014. No Graduated Pressure Profile in Compression Stockings Still Reducces Muscle Fatigue. International Journal of Sports Medicine.

5. Larsen, F. & Mattsson, M. 2013 Kondition och uthållighet. SISU Idrottsböcker, ss. 229-230.

6. Born, D-P., Sperlich, B. & Holmberg, H-C. 2013. Bringing Light Into the Dark: Effects of Compression Clothing on Performance and Recovery. International Journal of Sports Physiology & Performance, 8(1), ss. 4-18.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *